Aanmelden

Corona

Wanneer u herstellende bent van het coronavirus, kunt u moeite hebben met o.a. ademen, spreken, slikken en kan het moeilijk zijn om op woorden te komen. Vooral mensen die aan de beademing hebben gelegen, kunnen problemen ervaren op deze gebieden. Bij kunstmatige beademing wordt de ademhaling geregeld door een beademingstoestel. Er wordt dan een beademingsbuis in de keel gebracht. Wanneer er later weer zelfstandig geademd moet worden, kunnen hierbij problemen optreden. Bovendien kan de intubatiebuis voor schade zorgen in het keelgebied en aan de stembanden. Hieronder zullen wij kort toelichten welke problemen er per gebied kunnen optreden en hoe wij u hierbij kunnen ondersteunen.

Adem

Door het coronavirus kan het adempatroon verstoord zijn. Dit kan komen door overmatig hoesten of door langdurige kunstmatige beademing. Door het coronavirus ontstaat er littekenweefsel in de longen, wat ervoor zorgt dat niet alle longblaasjes meer genoeg zuurstof krijgen. Doordat de longen een tijd niet optimaal benut zijn, kan de spiermassa afnemen. Hierdoor is het moeilijker om te ademen.

Logopediepraktijk Logovision kan helpen bij het opnieuw aanleren van een optimale ademhaling. Door te observeren, te adviseren en te begeleiden, wordt er gewerkt aan de ademhaling op een tempo wat voor u prettig is. Wij werken niet alleen aan de ademhaling in rust, maar ook aan de adem-stemkoppeling. Zo leert u om uw ademhaling optimaal te reguleren tijdens het spreken.

 

Stem

Er kunnen ook stemproblemen optreden. Dit kan verschillende oorzaken hebben en kan per persoon verschillen. Wanneer u kunstmatig beademd bent is er een intubatiebuis in uw keel geplaatst. Dit kan schade aan de stembanden veroorzaken. Bij een intubatie kan er niet gesproken worden en worden de stembanden niet gebruikt. De stembanden van een IC-patiënt zijn soms weken niet gebruikt, waardoor deze hun kracht verliezen. Stemplooien trillen normalerwijs een bepaalde hoeveelheid per seconde en wanneer deze trilling voor een langere tijd niet plaatsvindt, zal de frequentie afnemen. Daarnaast is de ademhaling de basis voor het optimaal spreken en deze is ook vaak verstoord, zoals hierboven reeds toegelicht.

Verder hebben stress, trauma, emotie, etc., ook effect op de stem. Het verliezen van iemand door corona, zelf het coronavirus hebben en op de Intensive Care Unit belanden; dit zijn allemaal voorbeelden die (onbewust) veel stress kunnen opleveren. Dit zijn trauma’s en iedereen ervaart een trauma op een andere manier. De stem is fragiel, gevoelig en écht van jou. Daarom is de kans groot dat er door stress stemproblemen ontstaan.

Bij logopediepraktijk Logovision zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van stemklachten. Er wordt uitgebreid gesproken over de stemproblemen. De oorzaak van de stemproblemen zal worden achterhaald en door te adviseren en te begeleiden worden de stemproblemen aangepakt. Het traject zal per persoon verschillen, aangezien stemklachten niet altijd dezelfde achtergrond hebben.

 

Slikken

Ook het slikken kan moeilijker verlopen, wanneer iemand kunstmatig is beademd. Zoals  toegelicht kan de geplaatste beademingsbuis schade toebrengen in het keelgebied en aan de stembanden. De stembanden zijn niet alleen belangrijk voor het spreken, maar ook voor het slikken. Ze kunnen namelijk voorkomen dat er vocht of voedsel in de luchtpijp komt door te sluiten op het moment dat we slikken. Wanneer de stembanden niet goed functioneren, kan vocht of voedsel uiteindelijk in de longen terecht komen, waarna er een longontsteking kan ontstaan. Dit moet natuurlijk voorkomen zien te worden om verdere beschadiging van de longen te voorkomen. Daarnaast zijn ook de overige spieren die betrokken zijn bij het slikken voor langere tijd niet gebruikt, waardoor deze hun kracht hebben verloren. Bij het maken van een slikbeweging zijn zo’n 32 spieren betrokken, dus u kunt zich voorstellen dat het een grote impact heeft als deze spieren verzwakt zijn. Slikken kan hierdoor dus opeens heel moeizaam verlopen en een inspannende activiteit worden, zeker als u zich ook nog erg ziek en moe voelt

Wij van logopediepraktijk Logovision zijn gespecialiseerd in het opsporen en behandelen van slikproblemen en kunnen u adviseren en begeleiden bij uw slikproblemen. We kunnen u leren om krachtig te slikken en stap voor stap de slikspieren weer zo goed mogelijk in te zetten. Tevens kunnen wij u adviezen geven om het slikken zo veilig mogelijk te laten verlopen, zodat u straks weer kunt genieten van eten en drinken.

 

Woordvinding

Het kan zijn dat u moeite heeft om op woorden of namen te komen, nadat u het coronavirus heeft gehad en langdurig in het ziekenhuis heeft gelegen. U bent bijvoorbeeld een verhaal aan het vertellen en valt dan opeens stil, omdat u het woord dat u wilde zeggen plotseling kwijt bent. Dit kan zeer frustrerend zijn, zeker als het voelt alsof het woord op het puntje van uw tong ligt.

Studies laten zien dat patiënten met corona die langdurig in het ziekenhuis hebben gelegen, last kunnen hebben van o.a. aandacht en geheugenproblemen en ook woordvindproblemen.

Ook bij woordvindproblemen kan Logovision u ondersteunen. Wij kunnen de woordvinding met u trainen en daarnaast kunnen wij u ook technieken en strategieën aanleren om zo goed mogelijk met de woordvindproblemen om te gaan.

Ontmoet één van de specialisten

Logovision bestaat uit een team van 12 logopedisten met elk hun eigen specialisatie, zodat we samen zowel een gespecialiseerd, als een allround-team vormen.

We werken middels matched-care; een match tussen jou en/of je kind en de logopedist, zodat jij je goed voelt in de interactie en er een oordeelvrije aansluiting is. Jij en de logopedist gaan een samenwerkingsverband aan, dus teamwork staat centraal!

Ontmoet één van de specialisten

Logovision bestaat uit een team van 12 logopedisten met elk hun eigen specialisatie, zodat we samen zowel een gespecialiseerd, als een allround-team vormen.

We werken middels matched-care; een match tussen jou en/of je kind en de logopedist, zodat jij je goed voelt in de interactie en er een oordeelvrije aansluiting is. Jij en de logopedist gaan een samenwerkingsverband aan, dus teamwork staat centraal!

Ontmoet één van de specialisten

Logovision bestaat uit een team van 12 logopedisten met elk hun eigen specialisatie, zodat we samen zowel een gespecialiseerd, als een allround-team vormen.

We werken middels matched-care; een match tussen jou en/of je kind en de logopedist, zodat jij je goed voelt in de interactie en er een oordeelvrije aansluiting is. Jij en de logopedist gaan een samenwerkingsverband aan, dus teamwork staat centraal!
Meer over ons

Meld je aan voor een intakegesprek bij Logovision

Nieuwe cliënten kunnen zich op verschillende manieren aanmelden:
telefonisch via +31 (0) 851 30 49 15
, via het portaal online of via het aanmeldformulier.
Praktijklocaties
Logovision is méér dan communicatie, door heel Limburg. We zijn een allround praktijk met diverse specialismen en richten ons op een brede doelgroep: van jong tot en met oud.
Made with  ♥  by 
Rock the Web
menu