Aanmelden

Werkwijze

Ervaar je zelf klachten op het gebied van spraak, taal, slikken, adem of stem? Of heb je twijfels over de taalontwikkeling, stemgebruik of slikken van je kind? Dan zou logopedie wellicht iets kunnen betekenen!

Maak eenvoudig je eerste afspraak via het aanmeldformulier of telefonisch: 085 130 4915 

Tijdens behandelingen kunnen wij geen telefoon aannemen. Spreek je vraag of boodschap in op de voicemail, samen met je telefoonnummer, dan bellen we terug zodra het kan. We streven ernaar op werkdagen binnen 24u contact met je op te nemen voor het maken van de eerste afspraak. We inventariseren daarbij je hulpvraag en enkele persoonsgegevens.

Wanneer de eerste afspraak gepland is, kun je het volgende van ons verwachten:

De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak maak je kennis met je logopedist. De logopedist informeert naar je hulpvraag en verzamelt gegevens die van belang kunnen zijn. Daarnaast wordt ook een aantal algemene gegevens verzameld en ontvangt de logopedist van jou een verwijsbrief voor logopedie van de huisarts of specialist. Neem ook je identiteitskaart of paspoort mee, zodat we zeker weten dat het om jou of degene voor wie je logopedie aanvraagt gaat.

Onderzoek en/of Observatie

Op basis van de besproken gegevens tijdens de eerste afspraak, bepaalt je logopedist of logopedisch onderzoek noodzakelijk is en zo ja, op welke manier dit plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een test en/of een (spel)observatie. Als blijkt dat behandeling nodig is, stelt je logopedist samen met jou behandeldoelen op, wordt het behandeltraject met je doorgesproken en start de behandeling.

Behandeling

De logopedische sessies vinden normaal gesproken wekelijks plaats en duren gemiddeld 25 minuten. Afhankelijk van factoren zoals de ernst en aard van je hulpvraag, je motivatie, de begeleidingsfrequentie en/of continuïteit zal een behandeling enkele weken tot ongeveer een jaar duren. Ook kan het zijn dat de behandeling vaker of minder vaak per week plaatsvindt en kan de behandeltijd variëren. Als ouder wordt er van je verwacht dat je bij de behandeling van je kind aanwezig bent. Tijdens en vooral na de behandeling wordt in de thuissituatie actieve participatie van jou verwacht om de logopedische doelen te kunnen behalen.

Evaluatie

Tijdens het behandeltraject bespreken we regelmatig hoe het gaat met het bereiken van het doel. Zo kunnen we de voortgang van de behandeling monitoren en samen met jou kijken of er aanpassingen in het behandelplan nodig zijn.

Afsluiting

Middels een onderzoek en/of een evaluatiegesprek wordt bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Als de doelen zijn bereikt kan de behandeling worden afgesloten. In andere gevallen wordt in overleg met jou een nieuw controlemoment afgesproken.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Na afsluiting van de behandeling krijg je via e-mail een uitnodiging van het bedrijf QDNA om deel te nemen aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Omdat wij graag je mening horen over hoe je onze logopedische zorg hebt ervaren, stellen wij het erg op prijs als je deze enquête naar waarheid invult. De enquête is anoniem.

Logovision heeft contracten met alle zorgverzekeringen in Nederland.

Logopedische zorg wordt in 2022 volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Meld je aan voor een intakegesprek bij Logovision

Nieuwe cliënten kunnen zich op verschillende manieren aanmelden:
telefonisch via +31 (0) 851 30 49 15
, via het portaal online of via het aanmeldformulier.
Praktijklocaties
Logovision is méér dan communicatie, door heel Limburg. We zijn een allround praktijk met diverse specialismen en richten ons op een brede doelgroep: van jong tot en met oud.
Made with  ♥  by 
Rock the Web
menu