Aanmelden

Afspraak afzeggen of verzetten

Heb je een afspraak, maar kun je niet komen, dan kun je de afspraak afzeggen tot 24 uur van tevoren, telefonisch bij je behandelend logopedist of via het algemene nummer van Logovision. Als de telefoon niet wordt opgenomen, spreek dan de voicemail in en laat je naam en telefoonnummer achter.

Algemeen nummer: T. 085 130 4915 


Kosten voor afzeggen

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en moeten bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren telefonisch worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden in rekening gebracht. Je ontvangt in dat geval rechtstreeks een rekening. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Meld je aan voor een intakegesprek bij Logovision

Nieuwe cliënten kunnen zich op verschillende manieren aanmelden:
telefonisch via +31 (0) 851 30 49 15
, via het portaal online of via het aanmeldformulier.
Praktijklocaties
Logovision is méér dan communicatie, door heel Limburg. We zijn een allround praktijk met diverse specialismen en richten ons op een brede doelgroep: van jong tot en met oud.
Made with  ♥  by 
Rock the Web
menu