Aanmelden

Tarieven

Logopedische zorg wordt in 2024 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Logovision heeft contracten met alle zorgverzekeringen in Nederland. In geval van een medische indicatie wordt de aan-huis-behandeling ook volledig vergoed. Hou wel rekening met het verplichte eigen risico. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Bij ons kun je ook terecht als je zorg zoekt die niet binnen je zorgverzekering valt. Voor deze behandelingen krijg je een rekening toegestuurd, die je zelf moet voldoen.  Logopedie is vrijgesteld van BTW.

Intake en start opbouw dossier € 100,35

Individuele zitting  reguliere logopedie € 50,17

Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor behandeling aan huis € 78,08

Telefonische zitting logopedie € 50,17

Individuele zitting reguliere telelogopedie € 50,17

Groepsbehandeling voor specifieke behandeling van twee personen € 50,17

Groepsbehandeling voor specifieke behandeling van drie personen € 49,-

Eenmalig logopedisch onderzoek en adviesgesprek € 405,00

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak € 50,17

Intercollegiaal overleg is door de zorgverzekeraars in 2024 niet ingekocht als prestatie. Dit betekent dat de logopedisten werkzaamheden voor intercollegiale overleggen (fysiek, telefonisch of per mail) met bijvoorbeeld leerkrachten, collega logopedisten, fysiotherapeuten etc. niet kunnen indienen bij de zorgverzekeraar van de desbetreffende persoon. Hetzelfde geldt voor het opstellen van een verslag naast de jaarlijkse verslaggeving of het verrichten van (extra) diagnostiek dat niet binnen het huidige logopedische behandelplan past.

Als een derde partij (niet zijnde de verwijzer) aan de logopedist extra informatie of werkzaamheden vraagt, brengt Logovision voor deze werkzaamheden kosten in rekening. Denk hierbij aan de aanwezigheid en inbreng van een logopedist bij een intercollegiaal overleg, het uitvoeren van extra onderzoek op aanvraag met daarbij een uitgebreid verslag met interpretaties van de onderzoeksgegevens die niet standaard uit het jaarlijkse verslag te halen zijn of passen binnen het logopedisch behandelplan van de leerling. De aanvrager dient deze werkzaamheden te vergoeden.

Overleg met derden per 30 minuten (cliënt-/leerlingbespreking) € 50,17

Uittoeslag bij overleg met derden (ongeacht het aantal kilometers) € 30,-

Verslaglegging aan derden (per 30 minuten) € 50,17

Intercollegiaal consult per 30 minuten € 50,17

Meld je aan voor een intakegesprek bij Logovision

Nieuwe cliënten kunnen zich op verschillende manieren aanmelden:
telefonisch via +31 (0) 851 30 49 15
, via het portaal online of via het aanmeldformulier.
Praktijklocaties
Logovision is méér dan communicatie, door heel Limburg. We zijn een allround praktijk met diverse specialismen en richten ons op een brede doelgroep: van jong tot en met oud.
Made with  ♥  by 
Rock the Web
menu