Aanmelden

Baby's & kinderen

Bij Logopediepraktijk Logovision houden we van het werken met kinderen. Onze aanpak is speels en kindgericht. Wij zorgen voor afwisseling en aantrekkelijke werkvormen en materialen. Op deze manier komen kinderen graag naar de logopedische behandeling. Ouders of opvoeders worden intensief in de begeleiding betrokken. Het logopedische probleem op tijd aanpakken is erg belangrijk voor je kind. Logopedie kan zinvol zijn voor kinderen van alle leeftijden; van baby’s tot tieners.

Bij Logopediepraktijk Logovision zijn we gespecialiseerd in de gezondheidsproblemen van baby's en kinderen met een complexe aandoening en de problemen in de communicatie en het eten en drinken die hierdoor kunnen ontstaan.

Door hard praten en schreeuwen kan de stem van je kind hees worden. Een enkele keer is er sprake van een organische oorzaak.

Als je kind te maken heeft met overmatige speekselvloed, speengebruik of duimen, open mondgedrag en mondademen, verkeerd slikken (bijvoorbeeld met de tong tussen de tanden), lispelen of slissen, kunnen wij je kind helpen.

Meestal gaat eten en drinken onbewust, maar bij dit alledaagse proces komt heel wat kijken.

Als je kind minder goed hoort, kan dat invloed hebben op de spraak- en taalontwikkeling.

Als je kind op taalgebied achterblijft vergeleken met leeftijdgenootjes, dan kan er sprake zijn van een probleem in de taalontwikkeling.

Bij spraakproblemen laat je kind klanken weg of worden klanken niet op de goede manier uitgesproken.

Als je kind op taalgebied achterblijft vergeleken met leeftijdgenootjes, dan kan er sprake zijn van een probleem in de taalontwikkeling.

Meld je aan voor een intakegesprek bij Logovision

Nieuwe cliënten kunnen zich op verschillende manieren aanmelden:
telefonisch via +31 (0) 851 30 49 15
, via het portaal online of via het aanmeldformulier.
Praktijklocaties
Logovision is méér dan communicatie, door heel Limburg. We zijn een allround praktijk met diverse specialismen en richten ons op een brede doelgroep: van jong tot en met oud.
Made with  ♥  by 
Rock the Web
menu