Aanmelden

Taal

Iedereen leert taal in zijn of haar eigen tempo. Als je kind op taalgebied achterblijft vergeleken met leeftijdgenootjes, dan kan er sprake zijn van een probleem in de taalontwikkeling. Je kind moet kunnen verstaan en begrijpen wat er tegen hem of haar gezegd wordt en heeft woorden en structuur nodig om hierop te kunnen reageren.
Taal is een complex samenspel van taalbegrip, woordenschat, zinsbouw en verhaalopbouw. Een probleem in de taalontwikkeling kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van onvoldoende taalaanbod of van een taalontwikkelingsstoornis. Verder kan een meertalige opvoeding een reden zijn om ons om advies of begeleiding te vragen.

Je kunt met je kind al op jonge leeftijd (vanaf ca. anderhalf jaar) bij ons terecht wanneer de spraaktaalontwikkeling niet voldoende op gang komt. We begeleiden jou en je kind, onder andere door gebruik te maken van het Hanen Ouderprogramma. Het doel van het Hanen Ouderprogramma is het stap voor stap ondersteunen bij het verbeteren van de communicatie met je kind en daarnaast het stimuleren van de spraaktaalontwikkeling van je kind.

De logopedist is zeer kundig en heeft daarnaast de behandelingen voor mijn kinderen altijd tot een leuk 'uitje' weten te maken. Uitstekende balans tussen een professionele aanpak en het leuk maken. Ze vonden het jammer dat het voorbij was en dat ze niet meer naar de woordendokter mochten! Bedankt voor de goede zorgen!  

—    Moeder van tweeling Oliver en Noah, 3 jaar

Ontmoet één van de specialisten

Logovision bestaat uit een team van 12 logopedisten met elk hun eigen specialisatie, zodat we samen zowel een gespecialiseerd, als een allround-team vormen.

We werken middels matched-care; een match tussen jou en/of je kind en de logopedist, zodat jij je goed voelt in de interactie en er een oordeelvrije aansluiting is. Jij en de logopedist gaan een samenwerkingsverband aan, dus teamwork staat centraal!

Ontmoet één van de specialisten

Logovision bestaat uit een team van 12 logopedisten met elk hun eigen specialisatie, zodat we samen zowel een gespecialiseerd, als een allround-team vormen.

We werken middels matched-care; een match tussen jou en/of je kind en de logopedist, zodat jij je goed voelt in de interactie en er een oordeelvrije aansluiting is. Jij en de logopedist gaan een samenwerkingsverband aan, dus teamwork staat centraal!

Ontmoet één van de specialisten

Logovision bestaat uit een team van 12 logopedisten met elk hun eigen specialisatie, zodat we samen zowel een gespecialiseerd, als een allround-team vormen.

We werken middels matched-care; een match tussen jou en/of je kind en de logopedist, zodat jij je goed voelt in de interactie en er een oordeelvrije aansluiting is. Jij en de logopedist gaan een samenwerkingsverband aan, dus teamwork staat centraal!
Meer over ons

Meld je aan voor een intakegesprek bij Logovision

Nieuwe cliënten kunnen zich op verschillende manieren aanmelden:
telefonisch via +31 (0) 851 30 49 15
, via het portaal online of via het aanmeldformulier.
Praktijklocaties
Logovision is méér dan communicatie, door heel Limburg. We zijn een allround praktijk met diverse specialismen en richten ons op een brede doelgroep: van jong tot en met oud.
Made with  ♥  by 
Rock the Web
menu