Taal

Taalproblemen bij volwassenen treden op na bijvoorbeeld een hersenbloeding of dementie, wat tot gevolg heeft dat je de taal niet goed meer begrijpt, met incomplete zinnen (telegramstijl) spreekt, verkeerde woorden in de verkeerde situatie gebruikt of dat je het woord niet kunt vinden. Als de taal minder goed functioneert dan heet dat afasie. Maar communicatie is meer dan praten alleen. Ook lezen, schrijven en gebaren maken horen daarbij.

Wij zullen door middel van onderzoek de specifieke taalproblemen in kaart brengen. Aan de hand van de uitkomst starten we een behandeling om de communicatie te verbeteren. De therapie verlenen we niet alleen aan jou, maar ook aan de mensen die dichtbij je staan. Ook zij leren hoe je het beste communiceert bij afasie of dementie, zodat jullie elkaar beter begrijpen. 

Ik wil leren beter uit mijn woorden te komen, en om snelle woorden te vinden. Ook wil ik graag de uitspraak van lange woorden verbeteren, zodat ik kan telefoneren.

Bert64 Jaar