Taal

Iedereen leert taal in zijn of haar eigen tempo. Als je kind op taalgebied achterblijft vergeleken met leeftijdgenootjes, dan kan er sprake zijn van een probleem in de taalontwikkeling. Je kind moet kunnen verstaan en begrijpen wat er tegen hem of haar gezegd wordt en heeft woorden en structuur nodig om hierop te kunnen reageren.
Taal is een complex samenspel van taalbegrip, woordenschat, zinsbouw en verhaalopbouw. Een probleem in de taalontwikkeling kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van onvoldoende taalaanbod of van een taalontwikkelingsstoornis.
Verder kan een meertalige opvoeding een reden zijn om ons om advies of begeleiding te vragen.

Je kunt met je kind al op jonge leeftijd (vanaf ca. anderhalf jaar) bij ons terecht wanneer de spraaktaalontwikkeling niet voldoende op gang komt. We begeleiden jou en je kind, onder andere door gebruik te maken van het Hanen Ouderprogramma. Het doel van het Hanen Ouderprogramma is het stap voor stap ondersteunen bij het verbeteren van de communicatie met je kind en daarnaast het stimuleren van de spraaktaalontwikkeling van je kind.

De logopedist is zeer kundig en heeft daarnaast de behandelingen voor mijn kinderen altijd tot een leuk 'uitje' weten te maken. Uitstekende balans tussen een professionele aanpak en het leuk maken. Ze vonden het jammer dat het voorbij was en dat ze niet meer naar de woordendokter mochten! Bedankt voor de goede zorgen!

Moeder van tweeling Oliver en Noah3 jaar
 Om een beter beeld te krijgen van het taalontwikkelingsniveau van je kind, kun je de SNEL-Test gebruiken.
sneltest-btn