Gehoor

Als je kind minder goed hoort, kan dat invloed hebben op de spraak- en taalontwikkeling. Je kind leert de betekenis van klanken door veel na te doen en te herhalen en leert spreken door de eigen klanken bij te sturen, zodat dit gaat lijken op de taal die hij of zij hoort. Als we gehoorproblemen vermoeden, verwijzen we je kind naar de huisarts. De huisarts bepaalt of een bezoek aan de KNO-arts of een audiologisch centrum nodig is om een nauwkeurige diagnose te stellen.

Als je kind niet goed lijkt te luisteren, mondelinge opdrachten niet of deels uitvoert, niet lijkt te onthouden wat er gezegd wordt, zonder dat er sprake is van slechthorendheid, dan is er misschien sprake van auditieve verwerkingsproblemen. Nadat je oren geluid hebben opgevangen, moet dit in je hersenen nog verwerkt worden tot een betekenisvolle boodschap. Bij auditieve verwerkingsproblemen zijn er problemen in de verwerking van geluiden, klanken en spraak. Een vroege herkenning van auditieve verwerkingsproblemen is erg belangrijk, aangezien een moeizame auditieve verwerking kan leiden tot spraak- en/of taalproblemen en leerproblemen. De auditieve functies spelen namelijk een grote rol bij het leren lezen en spellen. Als je twijfelt of je kind moeite heeft met de auditieve verwerking, kunnen wij onderzoek doen naar de auditieve vaardigheden van je kind.

Als ik aan Stan vraag of hij zijn jas en schoenen wil opruimen, hangt hij alleen zijn jas op de kapstok en laat hij zijn schoenen gewoon in de kamer staan.

Moeder van StanZoon van 6 jaar