Aanmelden

21.10.2023

De Hanen oudercursus “Praten doe je met z’n tweeën”  is bedoeld voor ouders van jonge kinderen met een probleem in de taal-spraakontwikkeling.

In de cursus leren ouders hoe ze de taal-spraakontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren tijdens dagelijkse activiteiten. Het doel van het Hanen Ouderprogramma is het stap voor stap ondersteunen van de ouders bij het verbeteren van de communicatie met en het stimuleren van de spraak-/taalontwikkeling van hun kind. Het gaat hierbij om kinderen met een leeftijd van 1 ½ tot 5 jaar met een spraak-/taalontwikkelingsachterstand, al dan niet in combinatie met een algehele ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke handicap. Het communicatieniveau kan variëren van niet/nauwelijks spreken tot maximaal 3-woord-zinnen. Het Hanen Ouderprogramma is niet voor alle taalproblemen de aangewezen hulpvorm. Daarom is uitgebreid logopedisch onderzoek en een gesprek vooraf altijd nodig.

De Hanen oudercursus bestaat uit acht groepsbijeenkomsten en drie huisbezoeken. Tijdens de huisbezoeken komt de logopedist die de cursus geeft bij het gezin thuis en maakt filmopnamen van de ouders met hun kind. Bijvoorbeeld tijdens het spelen. De opnamen worden thuis en tijdens de groepsbijeenkomsten nabesproken

Alle verzekeringen vergoeden de Hanen-oudercursus. Deelname is dus gratis voor ouders. 

Aanmelden kan telefonisch of via het contactformulier op de website.

Meld je aan voor een intakegesprek bij Logovision

Nieuwe cliënten kunnen zich op verschillende manieren aanmelden:
telefonisch via +31 (0) 851 30 49 15
, via het portaal online of via het aanmeldformulier.
Praktijklocaties
Logovision is méér dan communicatie, door heel Limburg. We zijn een allround praktijk met diverse specialismen en richten ons op een brede doelgroep: van jong tot en met oud.
Made with  ♥  by 
Rock the Web
menu