Aanmelden

ELK staat voor Eerstelijns Kinderteam én voor Ergotherapie, Logopedie en Fysiotherapie.

Wanneer een kind wordt verwezen naar een ergotherapeut, logopedist of kinderfysiotherapeut, dan heeft u de vrijheid om zelf op zoek te gaan naar een geschikte therapeut. Het komt echter regelmatig voor dat ouders en kinderen te maken krijgen met meerdere therapeuten.

In dat geval is het voor het kind erg belangrijk dat de verschillende therapieën goed op elkaar worden afgestemd, dat de therapeuten elkaar informeren en waar nodig overleggen over het kind.

In Roermond heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van het ELK-kinderteam.

Het ELK-kinderteam bestaat uit een ergotherapeut, logopedist en kinderfysiotherapeut die werkzaam zijn in de eerste lijn gezondheidszorg. Binnen de eerste lijn hebben wij ruime ervaring in ons eigen vakgebied en zijn wij in staat een brede doelgroep te begeleiden.

Het ELK-kinderteam is ontstaan vanuit de behoefte naar meer samenwerking tussen de eerstelijns kindertherapeuten. Om tot betere afstemming te komen is besloten een samenwerkingsverband aan te gaan waarbij de therapeuten de zorg en de communicatie rondom het kind optimaal op elkaar afstemmen. Op deze manier kan het ELK-kinderteam zorgen voor een efficiënter onderzoek en voor een efficiëntere behandeling met snellere resultaten en betere communicatie naar artsen en ouders.

Neem contact met ons op voor meer informatie; info@logovision.nl of +31 (0) 851 30 49 15

Meld je aan voor een intakegesprek bij Logovision

Nieuwe cliënten kunnen zich op verschillende manieren aanmelden:
telefonisch via +31 (0) 851 30 49 15
, via het portaal online of via het aanmeldformulier.
Praktijklocaties
Logovision is méér dan communicatie, door heel Limburg. We zijn een allround praktijk met diverse specialismen en richten ons op een brede doelgroep: van jong tot en met oud.
Made with  ♥  by 
Rock the Web
menu