Aanmelden

Logovision maakt deel uit van de CVA Zorgketen Maastricht Heuvelland, waarbinnen verschillende specialisten samenwerken om de zorg en behandeling rondom de CVA-cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen bieden.

De zorg die de keten biedt richt zich op elke fase van uw herstelproces en start bij de opname in het ziekenhuis, de revalidatiefase in de revalidatiekliniek of bij AZM Herstelzorg en/of thuis met aanvullende zorg vanuit de 1e lijn therapeuten.

Meld je aan voor een intakegesprek bij Logovision

Nieuwe cliënten kunnen zich op verschillende manieren aanmelden:
telefonisch via +31 (0) 851 30 49 15
, via het portaal online of via het aanmeldformulier.
Praktijklocaties
Logovision is méér dan communicatie, door heel Limburg. We zijn een allround praktijk met diverse specialismen en richten ons op een brede doelgroep: van jong tot en met oud.
Made with  ♥  by 
Rock the Web
menu