Tarieven

Logopedische zorg wordt in 2021 en 2022 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Logopediepraktijk Logovision heeft contracten met alle zorgverzekeringen in Nederland. In geval van een medische indicatie wordt de aan-huis-behandeling ook volledig vergoed. Hou wel rekening met het verplichte eigen risico. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Bij ons kun je ook terecht als je geholpen wilt worden voor hulp die niet binnen je zorgverzekering valt. Voor de afgenomen zittingen krijg je een rekening toegestuurd, die je zelf moet voldoen.
Aangezien niet iedere zorgverzekeraar Directe Toegankelijkheid Logopedie vergoedt hebben wij met ingang van 1 januari 2019 besloten geen DTL-zorg  meer te verlenen. Je dient dus een verwijzing van je arts mee te nemen.

Tarieven Logopedie 2021 -2022