Afspraak afzeggen of verzetten

Heb je een afspraak, maar kun je niet komen, dan kun je de afspraak afzeggen tot 24 uur van tevoren, telefonisch bij je behandelend logopedist. De telefoonnummers staan hieronder vermeld. Als de telefoon niet wordt opgenomen, spreek dan de voicemail in en laat je naam en telefoonnummer achter.

Algemeen nummer: +31 851304915

Kosten voor afzeggen

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en moeten bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren telefonisch worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden in rekening gebracht. Je ontvangt in dat geval rechtstreeks een rekening. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.