Stotteren

Stotteren begint meestal ergens tussen het tweede en zesde jaar. Er zijn kinderen die ‘over het stotteren heen groeien’ maar de kans hierop wordt kleiner naarmate kinderen ouder worden.
Een kind dat stottert heeft vermoedelijk, in aanleg, een zwakke schakel in de timing en organisatie van deze complexe spreekbewegingen. Wanneer een kind deze ‘aanleg’ heeft, kan het stotteren door bepaalde factoren worden uitgelokt.

Een kind dat stottert, herhaalt of verlengt klanken of delen van woorden of kan hierop vastzitten of blokkeren. Dit worden kernstotters genoemd.
Als reactie op deze kernstotters, ontwikkelen kinderen secundaire gedragingen; alles wat een kind doet als reactie op het stotteren.

 

De stottertherapeut coacht de ouders van het kind. We gaan de slag volgens één van deze twee methoden. De Lidcombe methode en de DCM methode. Door de ouders goed te informeren kunnen we een bepaalde methode kiezen. Met name welke methode het best bij hun opvoeding en het kind past. Afhankelijk van de leeftijd van een kind en de cognitieve ontwikkeling kun je ervoor kiezen om directe therapie te starten.

 

Tips voor de communicatie met stotterende kinderen

  • Neem de tijd om echt te luisteren en praat zelf langzaam en rustig, houd pauzes, wacht tijdens een gesprek een moment voor u reageert op het kind.
  • Praat zelf in korte zinnen en met eenvoudige woorden, dan spreekt u vanzelf langzamer.
  • Blijf rustig luisteren, ook als een kind stottert. Probeert u zich te concentreren op wát het kind zegt en niet alleen op hóe het dat zegt.
  • Geef geen adviezen, zoals “praat maar rustig”, “zeg het eens langzaam”, “zeg het maar opnieuw” en “haal eerst eens diep adem”.
  • Hoe verloopt het verdere spreken? Praat het kind verstaanbaar? Wees voorzichtig met het oefenen van de uitspraak. Als een kind de aanleg voor stotteren heeft, is het beter om voorzichtig om te gaan met het stimuleren van de uitspraak en het spreken. Soms is het zelfs beter dit een poosje achterwege laten. Dit kan een uitlokkende factor zijn.
  • Stel niet te veel vragen, het kind moet daardoor snel meedenken en alles meteen verwoorden.

De logopedist is zeer kundig en heeft daarnaast de behandelingen voor mijn kinderen altijd tot een leuk 'uitje' weten te maken. Uitstekende balans tussen een professionele aanpak en het leuk maken. Ze vonden het jammer dat het voorbij was en dat ze niet meer naar de woordendokter mochten! Bedankt voor de goede zorgen!

Moeder van tweeling Oliver en Noah3 jaar
 Om een beter beeld te krijgen van het taalontwikkelingsniveau van je kind, kun je de SNEL-Test gebruiken.