AANMELDING

Wil je een eerste afspraak maken voor jezelf of voor iemand anders? Dan kun je je
telefonisch of via het aanmeldformulier aanmelden.

Een van onze logopedisten neemt zo snel mogelijk contact met je op voor het maken
van een eerste afspraak. Zij zal je hulpvraag inventariseren en je om enkele
persoonsgegevens vragen.
Tijdens behandelingen kunnen wij geen telefoon
aannemen. Spreek je vraag of boodschap in op de voicemail, samen met je
telefoonnummer, dan bellen we terug zodra het kan.

Ik wil mij direct aanmelden

DE EERSTE AFSPRAAK

Tijdens de eerste afspraak maak je kennis met je logopedist. De logopedist informeert naar je hulpvraag en verzamelt gegevens die van belang kunnen zijn. Daarnaast worden ook een aantal algemene gegevens verzameld en ontvangt de logopedist van jou een verwijsbrief voor logopedie van de huisarts of specialist. Wij zijn ook direct toegankelijk. Dit wil zeggen dat je zonder verwijzing een afspraak kan maken bij ons (dit geldt niet als je verzekerd bent bij CZ). Neem ook je identiteitskaart of paspoort mee, zodat we zeker weten dat het om jou of degene voor wie je logopedie aanvraagt gaat.

ONDERZOEK EN/OF OBSERVATIE

+31 611889372 
cissy@logovision.nl 

Op basis van de besproken gegevens tijdens de eerste afspraak, bepaalt je logopedist of logopedisch onderzoek noodzakelijk is en zo ja, op welke manier dit plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een test en/of een (spel)observatie.
Als blijkt dat behandeling nodig is, stelt je logopedist samen met jou behandeldoelen op, wordt het behandeltraject met je doorgesproken en start de behandeling.

BEHANDELING

Bij Logopediepraktijk Logovision worden de meeste cliënten een keer per week gedurende 25 minuten behandeld. Afhankelijk van factoren zoals de ernst en aard van je hulpvraag, je motivatie, de begeleidingsfrequentie en/of continuïteit zal een behandeling enkele weken tot ongeveer een jaar duren. Ook kan het zijn dat de behandeling vaker of minder vaak per week plaatsvindt en kan de behandeltijd variëren. Als ouder wordt er van je verwacht dat je bij de behandeling van je kind aanwezig bent. Tijdens en vooral na de behandeling wordt in de thuissituatie actieve participatie van jou verwacht om de logopedische doelen te kunnen behalen.

“DE LOGOPEDIST HEEFT MIJ ENORM GEHOLPEN TOEN MIJN KIND THUIS
NIET MEER WILDE OEFENEN. ZE GAF TIPS MEE OVER DE AANPAK HIERVAN.
HIERDOOR WAREN WE BINNEN KORTE TIJD OVER DIT EUVEL HEEN”.

MOEDER VAN TOMJONGEN VAN 7 JAAR

EVALUATIE

Tijdens het behandeltraject bespreken we regelmatig hoe het gaat met het bereiken van het doel.
Zo kunnen we de voortgang van de behandeling monitoren en samen met jou kijken of er aanpassingen in het behandelplan nodig zijn.

AFSLUITING

Middels een onderzoek en/of een evaluatiegesprek wordt bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Als de doelen zijn bereikt kan de behandeling worden afgesloten. In andere gevallen wordt in overleg met jou een nieuw controlemoment afgesproken.

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Na afsluiting van de behandeling krijg je via e-mail een uitnodiging van het bedrijf CTO-logo om deel te nemen aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Omdat wij graag je mening horen over hoe je onze logopedische zorg hebt ervaren, stellen wij het erg op prijs als je deze enquête naar waarheid invult. De enquête is anoniem.